แสงแห่งหวัง พลังแห่งรัก…กตัญญ

01

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021    หมู่คณะนักบุญ ยอแซฟ จอมทอง พร้อมกับครู ผู้ร่วมงาน และเยาวชนธิดารักษ์ร่วมกันเฉลิมฉลองวันกตัญญู ในหัวข้อ “แสงแห่งหวัง พลังแห่งรัก ด้วยใจกตัญญู”
พิธีบูชาขอบพระคุณวันฉลอง โดยคุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ ประจวบโชค ตรีโสภา สมาชิกทุกคนในบ้านร่วมพิธีด้วยดวงใจที่รู้คุณ พร้อมด้วยการมอบหัวใจที่แต่ละคนได้เขียนคำขอบคุณให้แก่กันและกัน ศูนย์รวมใจของการฉลอง คือ ซิสเตอร์ มาลัย วิสิทธิศิลป์  อธิการิณีของบ้าน ซึ่งเปรียบดังตัวแทนของพระมารดามารีย์ ผู้รับมอบคำขอบคุณจากหัวใจของทุกคน และร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงดูแล ค้ำจุ้น ช่วยเหลือ สมาชิกทุกคนในบ้านให้ปลอดภัย โอกาสนี้ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ได้มาร่วมฉลองทำให้บรรยากาศเต็มด้วยความอบอุ่นมากขึ้น จบพิธีมีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระหว่างทีมมารดาและทีมธิดา สร้างความสนุกสนานในแบบครอบครัวมากยิ่งขึ้น  …more  photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *