ฉลองพ่อบอสโก บิดา อาจารย์ และเพื่อนเยาวชน

76031 (Large)

วันที่ 31 มกราคม 2021   คณะซิสเตอร์ในหมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน และสมาชิกบ้านธิดารักษ์ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสสมโภชนักบุญยอห์น บอสโก ที่บริเวณใต้อาคารมูลนิธิธิดารักษ์ โดยคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ SDB เป็นประธานในพิธี ท่านได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับคุณพ่อบอสโกผู้เป็นนักอบรมที่มีหัวใจนายชุมพาบาลดังเช่นพระคริสตเจ้า นายชุมพาบาลที่ดี และได้ฝากข้อคิดแก่นักเรียนทุกคนเพื่อสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม จากนั้นคุณพ่อได้มอบเสื้อพ่อบอสโกเป็นของขวัญให้กับนักเรียนธิดารักษ์  และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ซึ่งคุณครูและนักเรียนธิดารักษ์ได้เข้าครัวเตรียมอาหารวันฉลองอย่างสุดฝีมือ   …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *