อบรมซิสเตอร์ ธมอ วัยผู้ใหญ่ตอนต้น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2020  ฝ่ายอบรมของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จัดโครงการอบรมพัฒนาด้านกระแสเรียกภายในวงจรชีวิตของสมาชิกแต่ละช่วงวัย เพื่อช่วยให้สามารถค้นพบพระคุณของพระเจ้าในชีวิตและสร้างเอกภาพแห่งกระแสเรียกตามโครงการของพระเจ้า  ในครั้งนี้ ได้จัดการอบรมสำหรับสมาชิกในช่วง “วัยผู้ใหญ่ตอนต้น” จำนวน 19 คน  ที่บ้าน สเตลลา มารีส ชะอำ จ.เพชรบุรี   ซึ่งตามแผนการอบรมของคณะ “ท้องทุ่งแห่งพันธสัญญา” ได้ระบุถึงช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นว่ามีอายุระหว่าง 30-45 ปี โดยประมาณ   คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ (SDB) เป็นผู้ให้การอบรมและนำการแบ่งปันในหัวข้อ “ฉันจึงมาเพื่อหาความหมาย” โดยใช้กระบวนการ GPA Approach (Guideline for Personal Analysis Approach) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 1) ใช้เวลาเพื่อไตร่ตรอง 2) คำถามเพื่อการไตร่ตรอง 3) การค้นหาคุณค่าและความหมาย 4) การแบ่งปัน และ 5) การภาวนา
มาเดอร์ นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะ และซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ ผู้รับผิดชอบงานฝ่ายอบรมระดับแขวง ได้ติดตามดูแลสมาชิกอย่างใกล้ชิดและเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีตลอดการอบรม บรรดาซิสเตอร์มีความสุขยินดีในการพบปะเพื่อนสมาชิกในวัยใกล้เคียงกัน และร่วมการอบรมด้วยความสนุกสาน เป็นกันเอง และเอาจริงเอาจังในการค้นหาคุณค่าและความหมายของพระพรพระเจ้าในเหตุการณ์ต่างๆ ของชีวิต เพื่อสามารถกลับเป็นพลังใหม่ในก้าวเดินสู่อนาคต …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *