ธิดานุเคราะห์ …ร้อยดวงใจ รักกตัญญู

05 (Large)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน และวันที่ 18 กันยายน 2020   โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมวันกตัญญูสำหรับนักเรียนทุกคน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความดี ความรัก และการตอบแทนผู้มีพระคุณในชีวิต ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ละเอียดอ่อนของจิตใจที่ควรปลูกฝังให้คงอยู่ตลอดไปในจิตใจของบรรดาเด็กๆ และเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง
โดยแผนกอนุบาลจัดงานกตัญญูในวันที่ 16 กันยายน 2020  แสดงความขอบคุณแด่ ซิสเตอร์ ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณี และคณะซิสเตอร์ คุณครูทุกท่าน  ด้วยสุนทรพจน์  บทเพลง มอบช่อดอกไม้ ของขวัญ และมีการแสดงบนเวทีอย่างสวยงาม โอกาสนี้ผู้ปกครองหลายท่านมาร่วมงาน และชื่นชมในการแสดงออกของนักเรียน ซึ่งเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจจากการดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอน คอยชี้แนะ เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้ก้าวหน้าในความรู้และคุณธรรมความดี   ส่วนนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีกิจกรรมกตัญญูอย่างสง่า ในวันที่ 18 กันยายน 2020 ในบรรยากาศแห่งคำขอบคุณที่สวยงาม ซึ่งถ่ายทอดผ่านทางการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น  ที่ได้สร้างเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความสนุกสนานให้กับทุกคนที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดี  …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *