ยามแสงสว่าง “นิภา” …เยือนบ้านธิดานุเคราะห์

IMG_2197 (Large)

ระหว่างวันที่ 19-26 สิงหาคม 2020  มาเดอร์ อักเนส นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เดินทางสู่รั้วบ้านธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในโอกาสเยี่ยมบ้านประจำปี  หมู่คณะซิสเตอร์ คุณครู และนักเรียนให้การต้อนรับอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020  ตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับท่านด้วยความยินดี ทุกคนร่วมเสียงขับร้องบทเพลง “จังหวะจะรัก” และชมการแสดงฟ้อนรำบนเวทีที่งดงามประทับใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   หลังจากการแสดง มาเดอร์ได้ให้ข้อคิดที่ดี เปรียบดังพระพรของพระเจ้าให้นักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  สมาชิกทุกกลุ่มในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นคณะครู นักเรียน กลุ่มอาสาสมัคร SSYV นักเรียนคาทอลิก ครูคาทอลิก กลุ่มผู้ร่วมงานซาเลเซียน และศิษย์เก่า ต่างมีโอกาสได้พบปะและพูดคุย รับฟังสิ่งที่ดีๆ จากท่านมากมาย  และเนื่องในโอกาสพิเศษที่ปีนี้ครบรอบการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของท่าน นับเป็น “50 ปี แห่งพระพร” ที่เปี่ยมด้วยความปิติยินดี  ชาวธิดานุเคราะห์ทุกคนจึงพร้อมใจกันทำฉลองร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสสุวรรณสมโภช ครบ 50 ปี ของมาเดอร์นิภา ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2020  บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ที่บรรดาศิษย์เก่า ผู้ร่วมงาน คณะครู และนักเรียน พร้อมใจกันส่งมอบความสุขยินดีแด่มาเดอร์  ผู้เป็นดังแสงสว่างที่นำความอบอุ่นใจให้กับทุกคนที่ได้พบ และสัมผัสกับความรักเมตตาที่มาเดอร์มีให้กับทุกคนตลอดมา …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *