ม.อ. เตรียมฉลองคริสต์มาส 2019

IMG_3427 (Medium)

ระหว่างวันที่ 16 – 23 ธันวาคม 2019 คณะซิสเตอร์ ครูและนักเรียน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมวจนพิธีกรรมนพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ โดยในแต่ละวันมีตัวแทนครูจุดเทียนคริสต์มาส ตัวแทนซิสเตอร์กล่าวให้ข้อคิด ตัวแทนนักเรียนแบ่งปันความรักและร่วมสร้างความหวังแก่ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการมอบกระเช้าแห่งความสุข และตัวแทนห้องในทุกระดับชั้นมอบเสียงเพลงส่งความสุขคริสต์มาสแก่ทุกคน ในบรรยากาศของความสุข ความชื่นชมยินดี และความปรารถนาดีต่อกันและกัน…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *