วันสุดท้ายของการประชุม…คองเกรสศิษย์เก่า ธมอ. ระดับเอเชีย แปซิฟิก…

IMG_7472 (Large)

วันที่ 13 ตุลาคม 2019 วันสุดท้ายของการประชุมคองเกรสศิษย์เก่า ธมอ. ระดับเอเชีย แปซิฟิก ที่บ้านธารพระพร สามพราน เป็นวันแห่งการสรุปภาพรวมของการประชุมที่ผ่านมา
แต่ละแขวงได้นำเสนอแนวปฏิบัติปี 2019-2021 ซึ่งมีความชัดเจน พร้อมผนวกไปกับความ พร้อมที่กล้าหาญและด้วยหัวใจของการรู้คุณ ที่บรรดาศิษย์เก่าทุกคนเปี่ยมล้นในหัวใจและ
ตระหนักถึง “…การเปิดใจ สู่การรับฟัง…อย่างตั้งใจ เพื่อจะสามารถสร้างอนาคตอัน เปี่ยมด้วยความหวัง….ในสังคมยุคปัจจุบัน”
โอกาสนี้ ซิสเตอร์หลุยส์ซา มิรันดา ที่ปรึกษาฝ่ายครอบครัวซาเลเซียนระดับโลก และบรรดาผู้ใหญ่ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่ทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมให้การประชุมคองเกรสครั้งที่ 2 นี้ ผ่านไปได้อย่างดีเยี่ยม…more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *