12 กันยายน 2562 …. ด้วยใจรัก ….กตัญญู

20190912_NV_Thanks (3)

“ส่งต่อความรักจากใจถึงใจ จับมือกันไว้เชื่อมใจถึงกัน บ้านคง ไม่ใช่บ้าน ถ้าลืมคำว่าเรา หากได้ยินเสียงเพลงนี้ครั้งใด อยากให้ลองนึกย้อนไปครั้งเก่า ความสุข ในบ้านเรานั้นสวยงามเพียงใด….”
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนนารีวุฒิได้จัดกิจกรรมวันกตัญญู โดยมี ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ เป็นประธานในพิธี การเฉลิมฉลองเริ่มด้วยการภาวนาขอพรจากพระเจ้าผ่านพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และเสกวัดน้อยในบ้านซิสเตอร์ โดยคุณพ่อนพพร ยอแซฟ อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย และช่วงเช้าได้มีการจัดการแสดงของคณะครูและนักเรียนบนเวที ช่วงเย็นของวันดังกล่าวได้มีการเฉลิมฉลองระดับบ้านและหมู่คณะ พร้อมกับนักเรียนประจำ การจัดกิจกรรมวันกตัญญูนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูแด่ผู้มีพระคุณ ในกิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรม การกล่าวสุนทรพจน์ การมอบของขวัญ และข้อคิดจากอธิการิณี…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *