“วันแม่แห่งชาติ”

IMG_6042 (Large)

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เพื่อถวายความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และระลึกถึงพระคุณแม่ โดยมีคณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งแบ่งเป็นสองช่วง
ช่วงแรก จะเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่3 โดยมีพิธีการดังนี้ การอ่านบทอาเศียรวาท วจนพิธีกรรมขอพร การรำถวายพระพรโดยนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ตัวแทนนักเรียนขับร้องบทเพลงเกี่ยวกับวันแม่ ตามลำดับ สุดท้าย ลูก ๆ ทุกคน ได้ก้มลงกราบแม่พร้อมทั้งมอบพวงมาลัยแห่งความรักให้กับแม่
ช่วงที่สอง จะเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 โดยทำพิธีเหมือนกับช่วงแรก และช่วงสุดท้ายลูก ๆ ได้ทำพิธีล้างเท้าขอพรจากคุณแม่พร้อมทั้งมอบพวงมาลัยแห่งความรักให้กับแม่
โดยโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอรทัย พงศ์มณี ตัวแทนคุณแม่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการเลี้ยงลูก พร้อมทั้งฝากข้อคิดดีไว้ให้คุณแม่และลูก ๆ ได้ปฏิบัติตาม ซึ่งบรรยากาศกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนธิดานุเคราะห์ในปีนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยสายใยความผูกพันระหว่างแม่และลูก ….more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *