50 ปี แห่งการมรณภาพ บุญราศีมาเรีย ตรองกัตตี

Banner Sr.Troncatti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *