5 สิงหาคม – เฉลิมฉลอง ธมอ.

27e7285917561e346413790f69ce38bc_XL

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2019 ที่วิหารนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล มอร์เนเซ อาเลสซานเดรีย ประเทศอิตาลี โอกาสครบปีที่ 147 ของการก่อตั้งคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คุณพ่ออัคราธิการซาเลเซียน Don Àngel Fernández Artime เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสการฉลองของคณะ และโอกาสการปฏิญาณตนตลอดชีพของ Sr.Odile Degbe Kanlé โดยมี Madre Yvonne Reungoat อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นผู้ัรับศีลบนและอยู่ท่ามกลางบรรดาสมาชิกในบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความสุข ความยินดี และความหวังแห่งการก้าวเดินต่อไปในการมุ่งสู่การเฉลิมฉลอง 150 ปี ของการก่อตั้งคณะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *