ศึกษาดูงาน

IMG_4557 (Large)

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2019 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง จังหวัดตรัง จำนวน 47 คน ที่มาศึกษาดูงานของโรงเรียน ณ ห้องประชุม อาคารมารีย์นิรมล ในบรรยากาศแห่งการแบ่งปันและความเป็นกันเอง …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *