ร่วมแสดงความอาลัย…

3

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2019 หมู่คณะศาลาแดง และมารีย์นิรมล หัวหมาก กรุงเทพฯ ได้ร่วมพิธีปลงศพ คุณ Ambrose Jean ชาวฝรั่งเศส สัตบุรุษในกลุ่มคริสตชนชาวเกาหลี หัวหมาก ที่ได้เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว ที่โบสถ์เซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ โดยมีพระสมณทูต พอล ชาง อินนัม เป็นประธานในพิธี ในบรรยากาศที่สงบเปี่ยมด้วยความเชื่อและความศรัทธา โอกาสนี้สมาชิกของทั้งสองหมู่คณะได้ร่วมภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของคุณ Ambrose ในทุกเย็น ตั้งแต่วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2019 …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *