อบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น

IMG_5615 (Large)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 25019 เทศบาลเมืองไร่ขิง โดยหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาอบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน
โดยแนะนำอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่าง ๆ และได้ฝึกปฏิบัติการดับไฟกรณีสายนำแก๊สหุงต้มมีการชำรุดเกิด
แก๊สรั่วมีเปลวไฟ และขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิง 4 ขั้นตอน ดึง ปลด กด ส่าย
โอกาสนี้ขอขอบคุณหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองไร่ขิงเป็นอย่างยิ่ง ...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *