“โครงการเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน เขต 5”

15035 (Large)

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 คุณครูสาลินี หอมมณีรัตนชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน
เข้ารับการอบรมหัวข้อ “การอบรมศีลธรรมให้แก่เยาวชนในยุคปัจจุบัน” โดยมีคุณพ่อวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย เป็นวิทยการให้การอบรม
ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ซึ่งได้ให้กำลังใจและแนะแนวทางสำหรับการสอนวิชาศีลธรรม-จริยธรรมในโรงเรียน
การสอนนั้นไม่ยากเพราะหลักศีลธรรม-จริยธรรมนั้นมีอยู่ในตัวครูทุกคนอยู่แล้ว ที่สำคัญคือครูต้องไม่ละเลยที่จะสอน
หรือเอาไปทำกิจกรรมอื่น ๆ เพราะเมื่อนักเรียนผ่านช่วงวัยนี้ไปแล้ว ก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนวิชาศีลธรรม-จริยธรรมอีก
ในการอบรมครั้งนี้ มีครูคำสอนในเขต 5 เข้าร่วมทั้งสิ้น 74 ท่าน จาก 6 โรงเรียนในเขต...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *