ไหว้ครู มารีย์

cover teacher

ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จัดพิธีไหว้ครู ในเช้าวันที่ 13 มิถุนายน 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญู กตเวทีต่อครู อาจารย์
และมีส่วนร่วมในประเพณีไหว้ครู ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในพิธีมีคณะซิสเตอร์ คณะครู
ผู้ปกครองเข้าร่วม ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ (อธิการิณี) เป็นประธานในพิธี ตัวแทนศิษย์เก่านำพวงมาลัย
มามอบให้คณะซิสเตอร์ นักเรียนร่วมพิธีด้วยความตั้งใจ อยุ่ในความสงบ เรียบร้อย บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
และความรักที่นักเรียนมอบให้กับคณะซิสเตอร์และคณะครูทุกท่าน more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *