ฉลองวัด มีคาแอล การีกอยส์

DSCF2819

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 หมู่คณะและเด็กธิดารักษ์ทุกคนไปร่วมฉลองวัดมีคาแอล การีกอยส์ โดยพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ บรรยากาศของวันนี้มีสัตบุรุษจากวัดต่างๆ มาร่วมจำนวนพอสมควร ซึ่งทุกคนได้รับพรอย่างเปี่ยมโอกาสสมโภชพระจิตเจ้า หลังจากนั้นระหว่างพิธีได้ร่วมยินดีกับเด็กธิดารักษ์จำนวน 10 คน ที่รับศีลกำลัง จึงเป็นวันพระพรของพระเจ้าด้วยการร่วมพิธีอย่างศรัทธา more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *