กิจกรรมเปิดหมู่บ้าน

DSCF2258

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 วันนี้มีกิจกรรมเปิดหมู่บ้าน ในหัวข้อ “ร่วมใจสร้างแก่สังคมความสุขแท้” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักเป็นหนึ่งเดียวกันแบบครอบครัว ที่แสดงออกด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *