เดือนมิถุนายน เดือนแห่งการเทิดพระเกียรติแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

2019_Sacret Heart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *