โอ่งหินว่างเปล่า…ที่คานา…

IMG_3114 (Large)

หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ร่วมกันเฉลิมฉลองวันสมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2019 พร้อมกับสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน สามพราน ในบรรยากาศของความศรัทาร้อนรน และความรักรู้คุณสำหรับพระพรมากมายที่ผ่านจากคำเสนอวิงวอนของพระมารดา โดยมีสัญลักษณ์โอ่งหินว่างเปล่า เป็นดังเครื่องหมายของการอัศจรรย์ เพราะ…คำเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์ฯ ต่อพระเยซูเจ้า เราต่างสัมผัสถึงความรักที่ใส่ใจ ที่เปิดกว้าง ที่มองเห็นความต้องการของผู้อื่น และพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือของพระมารดามารีย์ พระนางทรงเป็นผู้เสนอวิงวอน ผู้พึ่งพิง และผู้อุปถัมภ์ชีวิตของเราโดยแท้จริง
โอกาสนี้ยังเป็นโอกาสที่น่ายินดี ที่คุณพ่ออันโตนีโอ อนุสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ พระสงฆ์ใหม่ซาเลเซียน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ร่วมกับสมาชิกคณะซาเลเซียน บ้านสามพราน หลังพิธีได้มีพิธีการแสดงความขอบคุณด้วยช่อดอกไม้และของที่ระลึก
นอกจากนี้ทุกคนที่มาร่วมพิธีได้ร่วมกันเผาจดหมายที่เขียนถึงพระมารดามารีย์ พร้อมกับรับพรจากสงฆ์ใหม่และพรแม่พระผ่านทางการปกมือของพระสงฆ์ทั้งสามองค์…more photos….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *