ชาวหอพักฯ…ร่วมขอพร …

group au (Large)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2019 คณะซิสเตอร์ นักเรียน และพนักงาน ของหอพักหญิงเอาซีลีอุม ได้ร่วมวจนพิธีกรรมขอพรจากพระเจ้ โอกาสการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ 2562 จะได้เป็นการเริ่มต้นอย่างดี ทั้งนี้โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการทำตรีวาร ในวจนพิธีกรรมตัวแทนนักเรียนได้บมอบหนังสือ ปากกา นาฬิกา คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และรูปบ้าน เป็นสัญลักษณ์ เพื่อปลุกจิตสำนึกในการเจริญชีวิต ในการศึกษาเล่าเรียนและ การอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้องในบ้านของพระมารดา ทุกคนมีความตั้งใจขับร้องเพลงสรรเสริญพระมารดา สวดภาวนา ถวายข้อตั้งใจ รับจดหมายตอบจากพระมารดา และถวายดอกกุหลาบแทนความรักกตัญญูแด่พระมารดา พร้อมทั้งต้อนรับน้องใหม่ในปีนี้ ในบรรยากาศแห่งความสุข ยินดี จากนั้นเราได้สังสรรค์กันแบบจิตตารมณ์ครอบครัว
ขอขอบคุณหมู่คณะซิสเตอร์ที่ได้ร่วมมือมือใจกันในการจัดเตรียม เพื่อความดีของเยาวชน ขอบคุณการอยู่ของซิสเตอร์เอสเตรีนา ปรันโด ที่ได้เป็นแบบอย่างในการอยู่ท่ามกลางเยาวชน ได้ร่วมพิธีกับเยาวชน และโอกาสนี้ตัวแทนเยาวชนได้มอบดอกไม้ ขอบคุณที่ท่านได้เป็นผู้หนึ่งที่ได้บุกเบิกหอพักเอาซีลีอมเพื่อเยาวชน ขอพระมารดาอวยพรทุกคน...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *