ธมอ. ไทย ร่วมเฉลิมฉลอง 350 ปี…

20190518_FMA_350 (5)

ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และตัวแทนจากหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ มารีย์นิรมล สามพราน ศาลาแดง และเซนต์เมรี่ ร่วมพิธีการให้การต้อนรับพระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิด 350 ปี มิสซังสยาม ณ หอประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2019 …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *