เปิดปีการศึกษาใหม่ 2019

20190514_MI_opening year (9)

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2019 หมู่คณะมารีย์นิรมล สามพราน ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ขอพรโอกาสเปิดปีการศึกษา โดยมีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ และตัวแทนกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน มาเป็นกำลังใจให้กับคณะซิสเตอร์ ครูและเยาวชนบ้านธิดารักษ์ โอกาสนี้คุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อได้เทศน์ถึงความรักของพระเจ้าที่รักเรามนุษย์มาก และความรักนี้เราทุกคนสามารถส่งมอบต่อไปให้กับผู้อื่นได้ โดยแสดงออกง่ายๆ เช่น การช่วยเหลือเพื่อน การแบ่งของให้ผู้อื่น เป็นต้น หลังพิธีได้มีการเสกบ้านพวกเราทุกคนขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ส่งเสริม ค้ำจุน ด้วยวิธีต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ ขอขอบคุณกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงานเป็นพิเศษที่ได้นำอาหารและขนมมาเลี้ยงฉลองกับพวกเราด้วย …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *