ประชุมพบปะประจำปี “ผู้รับผิดชอบฝ่ายสื่อมวลชน….”

2019_CS metting (9)

ฝ่ายสื่อสารมวลชน ระดับแขวงได้จัดประชุมพบปะ “ผู้รับผิดชอบสื่อฯ ระดับบ้านและโรงเรียนในเครือ ธมอ. ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2019 ณ บ้านธารพระพร สามพราน โดยมีซิสเตอร์ ครู ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากโรงเรียนในเครือ เข้าร่วมจำนวน 30 คน มีซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง เป็นประธานในการประชุม ได้รับเกียรติจากซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ อธิการิณีหอพักหญิงมารีย์นิรมล หัวหมาก เป็นวิทยกรแบ่งปันเกี่ยวกับสาส์นวันสื่อมวลชน ครั้งที่ 53 หัวข้อ “ เราต่างเป็นเสมือนอวัยวะของกันและกัน (อฟ.4, 25) จากชุมนุมเครือข่ายสังคมสู่ชุมชนมนุษย์ ” พร้อมด้วย ซิสเตอร์วิรินทิพย์ อินทรแย้ม แบ่งปันในหัวข้อ “วัฒนธรรมการสื่อสารตามวิถีจิตซาเลเซียนของนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมาเรีย โดเมนิกา มัสซาแรลโล” ซึ่งโดยภาพรวมเป็นการมองชีวิตของท่านทั้งสองในการเป็นผู้สื่อสารที่เปี่ยมด้วยคุณภาพแห่งการอบรม นอกจกานั้น ดร.หลุยส์ ดนัย คริสธานินทร์ เป็นวิทยากรในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ” ความมหัศจรรย์ของพลังชีวิต โดยการตั้งคำถาม “เรามีชีวิตเพื่ออะไร อะไรคือเป้าหมายของชีวิต” โอกาสนี้ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร และครูวิรมณ บัวแดง ได้นำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมสื่อศึกษา เพื่อให้แต่ละโรงเรียน ไปปรับใช้ในปีการศึกษา 2562
ช่วงเช้าวันที่ 27 เมษายน ได้มีการแบ่งปันการประชุมพบปะผู้ประสานงานด้านสื่อสารมวลชนแขวง ระดับสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-โอเชเนีย ในหัวข้อ “แผนงานด้านสื่อสารของคณะในพันธกิจแห่งการอบรมของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์” ที่บ้านฟื้นฟูจิตใจ “มอร์เนเซ” Pansol, Calamba ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 5-10 เมษายน ที่ผ่านมา และการวางแผนร่วมกันในการดำเนินงานด้านสื่อมวลชนระดับแขวง ตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะขยายผลไปยังโรงเรียนในเครือ ธมอ. การพบปะในครั้งนี้ได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศครอบครัวที่มีการเสวนา การแบ่งปัน และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มที่เห็นถึงความหลากหลาย อีกทั้งมั่งคั่งของประสบการณ์ของแต่ละคน….more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *