ส่งพรความสุขปาสกา

2019_SD_buona pasqua (5)

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2019 โอกาสวันปาสกาอันเปี่ยมด้วยพระพรแห่งความยินดี หมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง ร่วมใจกันอวยพรและส่งความสุขแด่ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง และแก่กันและกันในบรรยากาศแห่งความสุข ความยินดีและความเป็นครอบครัว ….more photos….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *