เข้าร่วมโครงการจาริกแสวงบุญ ณ กรุงเยรูซาแลม

2019_Progetto Gerusalem (10) (Large)

ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 เมษายน 2019 ซิสเตอร์บานเย็น ดวงมาลา และซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน ได้เข้าร่วมโครงการจาริกแสวงบุญ ณ กรุงเยรูซาแลม (Progetto Gerusalemme) ซึ่งจัดโดยคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ มีสมาชิกจากประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าร่วมจำนวน 13 ท่าน ได้แก่ประเทศสเปน โปรตุเกส อิตาลี เปรู เม็กซิโก เคนยา ฟิลิปปินส์ ซีเรีย และประเทศไทย นับว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐที่ได้ไปแสวงบุญที่กรุงเยรูซาแลมและเยี่ยมเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควบคู่กับการรำพึงพระวาจา ศึกษาพระคัมภีร์เพื่อย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆในสมัยที่พระเยซูเจ้าทรงดำรงชีวิต สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนม์ชีพ ได้เห็น ได้สัมผัสกับประจักษ์พยานแห่งความรักที่ไร้ขอบเขตและเงื่อนไขของพระเยซูเจ้าจนยอมสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้ได้รับความรอดพ้น นับเป็นประสบการณ์อันมั่งคั่ง ลึกซึ้งและยากที่จะลืมเลือนได้ นอกจากนี้ยังได้สัมผัสกับแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ ประชากรศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร ผู้คนมากหน้าหลายตา หลากหลายขนบประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติแต่ก็มีความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกัน และรำลึกถึงประวัติศาสตร์แห่งความรอดอันยาวนานนับหมื่นปี โอกาสนี้จึงขอกราบโมทนาคุณพระเจ้า ขอบพระคุณซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะผู้ใหญ่และสมาชิกทุกท่าน สำหรับพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้ พร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะนำประสบการณ์ดีๆที่ได้รับไปแบ่งปันให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้าง ให้ได้มารู้จักและรักพระองค์ยิ่งวันยิ่งมากขึ้น …more photo…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *