พรแห่งสงกรานต์

20190412_VS_Songran (15) (Large)

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2019 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ บ้านดุง ได้มีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ขึ้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและความรักรู้คุณต่อคณะผู้ใหญ่ โอกาสนี้คณะครูและนักเรียนรดน้ำดำหัวขอพรญาติผู้ใหญ่ อันแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและการมีใจรู้คุณ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงอื่น ๆ อีกหลายรายการ ในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองในความชื่นชมยินดีและสนุกสนาน…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *