ม.อ….ทัศนศึกษาประจำปี…

DSC08145 (Large)

ระหว่างวันที่ 8- 11 มีนาคม 2019 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน จัดทัศนศึกษาประจำปีที่ประเทศเวียดนาม โดยมีคณะซิสเตอร์และคณะครูรวมจำนวนมากกว่า 50 คน เข้าร่วม โอกาสนี้ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้ให้เกียรติร่วมการทัศนศึกษานี้ ในบรรยากาศของความสนุกสนาน ร่าเริงยินดี ความเป็นครอบครัวและการเรียนรู้ ซึ่ง โปรแกรมในการทัศนศึกษาครั้งนี้เป็นการไปชมสถานที่ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามใต้ เมืองโฮจิมินห์ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได่ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม ก่อนที่จะเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบพรรคคอมมิวนิสต์ หมู่บ้านกู่จี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นพอดีกับตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกันและยังได้ทำประสบการณ์ในการลอดอุโมงค์ที่ขุดใหม่ โดยขยายให้กว้างกว่าสำหรับชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ด้วย ฟังประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่าง ๆ ของประชาชนชาวเวียดนามที่ต้องอดทน ต่อสู้ แม้จะตัวจะเล็กแต่มีใจเด็ดขาด กล้าหาญจากไก๊ชาวเวียดนามแต่พูดไทยได้คล่องติดตลกทำให้เรื่องราวต่าง ๆ ของชาวเวียดนามนั้นน่าสนใจ ชมโบสถ์นอร์ธเธอดัม อายุกว่า 100 ปี ก่อสร้างแบบ NEO- ROMAN ปัจจุบันยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ และชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว สัมผัสลำธารนางฟ้า (Faily Stream)ลำธารสายน้ำอุ่นเล็ก ๆ ที่ไหลผ่านโตรกผาไปยังทะเล นั่งรถรางชมเมืองดาลัท เมืองแห่งแก้วมังกร มีธรรมชาติอันสวยงาม ชมสถาปัตยกรรมแบบเก่าและแบบใหม่ รอบล้อมด้วยทิวทัศน์สน เป็นหมู่บ้านที่เต็มด้วยสีสันสวยงาม บ้านเรือนก่อสร้างสไตน์ฝรั่งเศส เพราะเป็นที่พักร้อนของชาวฝรั่งเศสในสมัยนั้น อีกทั้งตั้งอยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ส่งผลให้มีสวนดอกไม้นานาพันธุ์ให้ชมด้วยความเพลิดเพลิน เจริญใจ ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก แม้จะเที่ยวชมที่ต่างๆ มากมาย เรายังได้มีโอกาสร่วมพิธีขอบพระคุณวันอาทิตย์ ณ อาสนวิหารเซนต์นิโคลาส เมืองดาลัท หรือชาวบ้านเรียกว่าโบสถ์ไก่ เพราะบนยอดโบสถ์มีรูปปั้นไก่ ซึ่งเป็นสายล่อฟ้านั่นเอง สัมผัสได้ถึงความเชื่อที่เข็มแข็งของสัตบุรุษที่ยังมีความศรัทธาร้อนรน ทุกคนตอบรับกับพระสงฆ์ ร้องเพลงเสียงดัง คนแน่นอาสนวิหารจนล้นถึงด้านหน้าอาสนวิหาร มีทั้งคนสูงวัย วัยกลางคน วัยรุ่นและเด็ก ๆ ทุกคนรับศีลมหาสนิทซึ่งมีซิสเตอร์จำนวนหนึ่ง 5-6 คนช่วยพระสงฆ์ในการแจกศีลด้วย วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ยังเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย หาเช้ากินค่ำ ผู้คนขยันขันแข็ง แต่ฐานะค่อนข้างยากจน ใช้ยวดยานพาหนะด้วยรถมอเตอร์ไซด์ไปที่ไหนก็เห็นแต่มอเตอร์ไซด์ โดยเฉพาะบนถนนหลัก เพราะสะดวกใช้ สะดวกจอด เนื่องจากมีพื้นที่จำกัดในบ้าน คนมีฐานะดีเท่านั้นจะมีรถยนต์ขับและมีบ้านสูง 2-3 ชั้น ชาวบ้านยังดำเนินชีวิตด้วยการเป็นเกษตรกร ปลูกพืช ทำสวน ทำไร่ ซึ่งสังเกตจากบริเวณที่นั่งรถผ่าน และยังมีพื้นที่ป่าไม้ค่อนข้างมาก บ้านที่เป็นคาทอลิกจะมีรูปั้นแม่พระ นักบุญยอแซฟ พระเยซู ตั้งอยู่หน้าบ้านหรือไม่ก็บนที่สูงของบ้านเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไซ่ง่อนที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของชาวเวียดนาม นอกจากนี้เรายังไปแวะซื้อของที่ระลึกที่ตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัท และก่อนเดินทางกลับเราแวะชอปปิ้งที่ตลาดเบนถัน ในราคากันเอง...more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *