ธมอ. เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ รุ่นที่ 1

IMG_1655 (Large)

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2019 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 38 คน จาก 9 หมู่คณะ ได้เข้าเงียบประจำปีรุ่นที่ 1 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม โดยมี Fr. Pascual Chávez Villanueva SDB เป็นผู้เทศน์เตือนใจ ในหัวข้อ “ La Santita’ fonte di gioia” (Strenna 2019)” “ความศักดิ์สิทธิ์ต้นธารแห่งความยินดี” ตามแนวคิดของคำขวัญประจำปีของคุณพ่ออัคราธิการคณะซาเลเซียน คุณพ่อ Angel Fernandez Artime ปี 2019 ซึ่งท่านได้แบ่งปันตามหัวข้อต่าง ๆ ในแต่ละวันอย่างชัดเจน ลึกซึ้ง และมากด้วยข้อคิด ที่เชิญชวนให้แต่ละคนได้หันกลับไปพิจารณา ไตร่ตรองถึงชีวิตของการเป็นผู้รับเจิมแบบซาเลเซียนตามจิตตารมณ์ของคณะ
นอกจากนี้การแบ่งปันข้อคิดต่าง ๆ จากซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง การพบปะส่วนตัวกับท่าน รวมถึงการแบ่งปันในระหว่างสมาชิกผู้เข้าเงียบ และบรรยากาศของการภาวนาตามข้อตั้งใจของแต่ละวันนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นโอกาสที่จะทำให้การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้เกิดผลและทิ้งร่องรอยแห่งความดีงามที่จะเพียรพยายามเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ
สมาชิกผู้เข้าเงียบทุกคนต่างขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจที่รู้คุณ สำหรับโอกาสแห่งพระพรนี้ และวิงวอนขอพระพรมากมายสำหรับคุณพ่อปัสกวัล ซิสเตอร์นิภา และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การเข้าเงียบนี้ผ่านไปอย่างดีเยี่ยม …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *