นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ

IMG_6316 (Large)

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีนพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 ซึ่งในแต่ละวันนักเรียนและคณะครู ได้ร่วมวจนพิธีกรรมเตรียมจิตใจต้อนรับองค์พระเยซูเจ้าที่จะทรงมาบังเกิดอีกครั้งหนึ่ง โดยมีบรรดาซิสเตอร์สับเปลี่ยนกันให้โอวาทแก่นักเรียน นอกจากนี้ หลังวจนพิธีกรรมมีการร้องเพลงประกอบ ท่าเต้นของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อส่งความสุขให้แด่คณะซิสเตอร์ คณะครู และเพื่อน ๆ นักเรียนด้วยกัน ซึ่งตลอดระยะเวลาของการส่งมอบความสุขนี้ เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาของการแสดงออกถึงความยินดี ความปรารถนาดี และการอวยพรความสุขซึ่งกันและกันได้อย่างงดงาม
…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *