เทิดเกียรติแม่พระนิรมลทิน

IMG_7166 (Large)

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดกิจกรรมเทิดเกียรติแม่พระนิรมลทิน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเลารา พระนางมารีย์ เป็นผู้งดงามกว่าสตรีใด ๆ พระนางเป็นผู้ปราศจากมลทินบาป พระนางเป็นความยินดีเหลือล้นของเรา โดยนักเรียนทุกระดับชั้นพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง มีการแสดงละครสั้นจากตัวแทนนักเรียน และได้รับเกียรติจากคุณครูลัดดา เจริญแสง มอบข้อคิดให้กับนักเรียนทุกคน
ในวันเดียวกันทางแผนกอนุบาล น้อง ๆ ทุกคนได้ร่วมเป็นเสียงเดียวกันในการภาวนาวิงวอนเพื่อความสุขและความยินดีของทุก ๆ คนในโลก และเทิดเกียรติแด่พระมารดาด้วยบทเพลง “ถวายช่อดอกไม้” จากตัวแทนน้องอนุบาล 3 ขอพระมารดาผู้นิรมลโปรดช่วยเราแต่ละคนให้สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับการเป็นบุตรของพระแม่ และเลียนแบบคุณธรรมความบริสุทธิ์ของพระแม่อย่างสม่ำเสมอด้วยเทอญ …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *