“วิชาการสร้างสรรค์ มหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้สู่ 4.0”

0T0A7486 (Large)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2018 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้จัดงานวันวิชาการ 2018ภายใต้หัวข้อ “วิชาการสร้างสรรค์ มหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้สู่ 4.0” โดยแต่ละกลุ่มสาระจัดเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริง ช่วงเช้ามีพิธีเปิดงานโดยซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ มีการแสดงและโชว์จากกลุ่มสาระต่าง ๆ นักเรียนต่างสนุกสนานกับกิจกรรมที่กลุ่มสาระได้จัดขึ้น ช่วงเย็นคณะครูได้ต้อนรับซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ โอกาสที่ท่านมาเยี่ยม พร้อมทั้งขอบคุณที่ส่งคณะซิสเตอร์มาทำงานที่นี่ ที่ได้ช่วยเหลือและพัฒนาเด็กนักเรียนให้เติบโตทั้งฝ่ายกายและจิตใจ มีอนาคตที่ดี และเจริญก้าวหน้า…more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *