เริ่มด้วยพระวาจาของพระเจ้า…

IMG_6027 (Large)

ในเช้าวันใหม่ของวันที่ 29 กันยายน 2018 Sr.Nieves Reboso ผู้รับผิดชอบฝ่ายอบรมของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประธานในการประชุมพบปะการถ่ายทอดเอกสารของคณะ “Orientamenti per la tappa Formativa dello Iuniorato” ระดับสมาพันธ์แขวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CIAO) ที่จัดขึ้นที่บ้านธารพระพร สามพราน ได้นำการแบ่งปันพระวาจาของพระเจ้า ตอนที่ว่า “มีงานแต่งงานที่คานาในแควันกาลิลี…” ให้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดนี้ จำนวน 41 คน ซึ่งพระวาจาตอนนี้เป็นการนำทางก้าวเดินตลอดวันนี้ ในการสร้างความตระหนักถึงแนวทางการอบรมซิสเตอร์ผู้เยาว์ของคณะ ที่มีกระบวนการที่ยาวนานและการเลือกหนทางหรือวิธีการที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับซิสเตอร์ผู้เยาว์ในยุคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรับฟังการแนะนำและการอธิบายถึงเอกสารฉบับนี้ ของ Sr.Nieves และ Sr.Maria Fisichella ผู้ประสานงานฝ่ายอบรมระดับคณะ ซึ่งประยุกต์ใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้อง ในรูปแบบของการพิจารณา ไตร่ตรอง ทำความเข้าใจระดับส่วนตัว รวมถึงการแบ่งปันในกลุ่มย่อย และการแบ่งปันในกลุ่มใหญ่ ซึ่งช่วยให้การก้าวเดินในวันนี้ของผู้เข้าร่วมประชุมประสบความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ…more photos…https://flic.kr/s/aHsmtg6ipi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *