ยินดีรับ มาร์เดอร์นิภา ระงับพิษ…

IMG_0124 (Large)

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับมาร์เดอร์นิภา ระงับพิษ โอกาสมาเยี่ยมหมู่คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 9 – 16 กันยายน 2561 โดยรอบเช้าเป็นการต้อนรับจากนักเรียนทุกระดับชั้น และรอบเย็นเป็นการต้อนรับของคณะครู การต้อนรับเป็นไปในบรรยากาศความรัก และความชื่นชมยินดี…โดยท่านจะมีการพบปะกับทุกกลุ่มในช่วงเวลาต่าง ๆ …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *