เปิดสนามเล่นอนุบาลใหม่

IMG_0407 (Large)

วันที่ 5 กันยายน 2018 ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ อธิการิณีโรงเรียนนารีวุฒิ บ้านโป่ง และคณะซิสเตอร์ ร่วมพิธีเปิดสนามเล่นอนุบาลใหม่ ในบรรยากาศที่น่ารักและเบิกบาน เป็นสนามส่งเสริมให้เด็ก ๆ ทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีแปลงพืชเศรษฐกิจพอเพียง หลังพิธีเปิด น้อง ๆ อนุบาลทุกคนร่วมเล่นของเล่นอย่างสนุกสนานและอย่างมีความสุข …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *