“งานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 …”

20180803 (7)

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ซิสเตอร์อุดม ศรีดารุณศิลป์ และซิสเตอร์พรพิรุณ จันทร์เด่นดวง ผู้แทน ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เข้าร่วม “งานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยองค์การทางศาสนาทั้ง 5 ศาสนา และองค์กรเครือข่าย โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้นำศาสนา ศาสนิกชน ผู้บริหารส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมกว่า 1,000 คน …more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *