ภายใต้พระภูษาของพระนางมารีย์องค์อุปถัมภ์

1527257980686

เมื่อเย็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 นักศึกษาหอพักเอาซีลีอุม ศาลาแดง พร้อมกับหมู่คณะซิสเตอร์และพนักงานในบ้าน ได้ร่วมใจกันภาวนาภายในวัดน้อยแม่พระองค์อุปถัมภ์ วอนขอพระพรจากพระเจ้า เพื่อเริ่มปีการศึกษาใหม่อย่างดี โดยฝากตัวเองไว้กับพระมารดา หมู่คณะได้จัดเตรียมวจนพิธีกรรม การภาวนาและการถวายสัญญาลักษณ์ต่างๆ พร้อมทั้งดอกกุหลาบถวายแด่พระมารดา ทั้งนี้โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดามารีย์องค์อุปถัมภ์ พวกเขาจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การเรียน และปกป้องจากภยันตรายทั้งฝ่ายกายและจิตใจ เพื่อให้แต่ละคนเป็นดังก้อนอิฐที่มีสีสรรในความงดงามแห่งพรพิเศษของแต่ละคน และเพื่อทุกวันของชีวิตจะได้ก้าวเดินไปในความรู้คุณต่อพระมาดา…..ท่ามกลางเพื่อนพี่น้อง… more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *