ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์

0T0A9632 (Large)

โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเกียรติแด่แม่พระองค์อุปถัมภ์ เมือวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยจัดเป็น 2 ระดับ คือ ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 5 จัดที่อาคารโมราโน มีวจนพิธีกรรมและถวายดอกไม้แด่แม่พระ ส่วนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปร่วมมิสซาที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ เพื่อขอพรโอกาสเปิดปีการศึกษา และมอบฝากการเรียนการสอน กิจกรรมตลอดปีไว้ในความคุ้มครองของพระองค์ ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน หลังมิสซามีการขอพรแม่พระและถวายดอกไม้แด่พระนาง more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *