ยินดีต้อนรับ…

ST_2018_welcome (2) (Large)

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์เมรี่ได้ต้อนรับ ซิสเตอร์ยุพดี จารุวิภาค อธิการิณีและผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์สุรนารี วิเจียร ที่ปรึกษาฝ่ายจิตตาภิบาลและหอพักนักเรียนประจำ พร้อมทั้งต้อนรับบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 ท่าน ในบรรยากาศที่อบอุ่นแบบครอบครัวซาเลเซียน more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *