“เวลาแห่งพระพร …”

20180226_ISP_Incontro Pope (8) (Large)

นับเป็นพระพรยิ่งใหญ่ที่ไม่คาดฝันของพวกเราสี่คน คือ ซิสเตอร์นิตยา เยาวสังข์ ซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล ซิสเตอร์สายสวาท ระดมกิจ และซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิ์ศิลป์ ในโอกาสเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ วัดนักบุญมาร์ธา พร้อมกับ ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้มีพระคุณของคณะ และพวกเราขอขอบพระคุณท่านทั้งสองสำหรับความใจดีที่ได้มอบแก่พวกเราอย่างมากมาย
เช้าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018 พวกเราได้เดินทางถึงกรุงโรมด้วยความตื่นเต้นกับสิ่งมหัศจรรย์งดงามแห่งธรรมชาติเมื่อเครื่องบินสามารถร่อนลงสู่สนามบินฟิวมีชีโนที่ขาวด้วยหิมะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นมานานนับปี แม้จะรู้สึกปะทะกับอากาศหนาวเย็นสุด ๆ เมื่อมาถึงบ้านศูนย์กลางของคณะ ทุกคนเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่า “หิมะสวยจังเลย!” แม้จะหนาวสั่น เมื่อมองไปในสวนยิ่งเพลินตาเพลินใจไปกับหิมะที่ขาวสะอาดพราวตา จึงอดไม่ได้ที่จะออกไปถ่ายภาพกับหิมะไว้เป็นที่ระลึก
แล้ววันที่รอคอยก็มาถึง แต่เช้าตรู่ของวันที่ 1 มีนาคม 2018 พวกเราทั้งสี่พร้อมกับท่านผู้มีพระคุณทั้งสองได้เดินทางมาถึงนครรัฐวาติกันภายในบริเวณวัดนักบุญมาร์ธา ที่ซึ่งจะร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส องค์ผู้แทนพระเยซูเจ้าบนแผ่นดินนี้ ขณะเฝ้ารอเวลาที่พระองค์จะเสด็จมานั้นช่างเป็นวินาทีที่มีความสำคัญยิ่งนัก และวินาทีนั้นเมื่อพระองค์ทรงเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ ทุกคนเงียบ สงบนิ่งด้วยความเคารพ ทว่าหัวใจระทึกด้วยความยินดีเปี่ยมล้น ต่างก็รู้สึกประทับใจในท่าทีอันสงบสันติ และศรัทธาของพระองค์
เมื่อพิธีมิสซาจบแล้ว พวกเราแต่ละคนก็ได้รับพรพิเศษส่วนตัวจากสมเด็จพระสันตะปาปาด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในพระทัยดีและความเรียบง่ายของพระองค์ ใช่แล้ว…นี่คือผู้แทนของพระเยซูเจ้าซึ่งปกพระหัตถ์อวยพรลูก ๆ ของพระองค์ด้วยความรักและเปี่ยมด้วยพระทัยกรุณา และจะตราตรึง “เวลาแห่งพระพร” นี้ไว้ในความทรงจำของพวกเราตราบนานเท่านาน …more photos…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *