พระสมณทูตปอล ชาง อินนัม ชาวเกาหลี เยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล

DSC_0001

11 กุมภาพันธ์ 2561

พระสมณทูตปอล ชาง อินนัม ชาวเกาหลี เยี่ยมหมู่คณะมารีย์นิรมล  หัวหมาก  ท่านได้สนทนาพูดคุยกับพวกเราในบรรยากาศที่เรียบง่าย เป็นกันเองประดุจบิดาท่ามกลางบุตรโอกาสวันตรุษจีน จากนั้นได้ไปเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมกับกลุ่มคริสตชนเกาหลี  ซึ่งสมาชิกของเราได้ไปร่วมในการแจกศีลมหาสนิททุกวันอาทิตย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *