ช่วงเวลาแห่งความยินดี…

IMG_2441

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 ซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เขตภาคกลาง จากหมู่คณะเอาซีลีอุม ศาลาแดง  หมู่คณะมารีย์นิรมล หัวหมาก หมู่คณะมารีย์นิรมลทิน สามพราน หมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน และหมู่คณะพระหฤทัย บ้านโป่ง จำนวน 39 คน มีความยินดีที่ได้พบปะกับ Mother Yvnonne  Reungoat  อัคราธิการิณีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ พร้อมด้วย Sr.Runita Borja ผู้รับผิดชอบฝ่ายอภิบาลระดับคณะ Sr.Alaide Deretti ผู้รับผิดชอบฝ่ายงานแพร่ธรรมระดับคณะ Sr.Maria Assunta Sumiko Inoue และ Sr. Paola Battagliola ผู้รับผิดชอบในการเยี่ยมเยียนแขวงต่าง ๆ ในบรรยากาศของความชื่นชมยินดีและความเป็นครอบครัว

โอกาสนี้ มาเดอร์อีวองได้แบ่งปันความดีงามมากมายที่ได้เกิดขึ้นในคณะ ท่านได้เน้นย้ำถึงการเป็นเพื่อนร่วมทางของบรรดาเยาวชนที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถช่วยพวกเขาได้ค้นพบโครงการของพระเจ้าและกระทำให้สำเร็จกลับเป็นจริง  โดยการปฏิบัติความรักอย่างซื่อสัตย์ในทุกวัน เพื่อกลับเป็นพรแห่งกระแสเรียกของคณะ นอกจากนี้มาเดอร์และบรรดาผู้ใหญ่ทั้ง 4 ท่าน ยังได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจแก่สมาชิกทุกคน เพื่อการก้าวเดินต่อไปอย่างกล้าหาญ การพบปะกับบรรดาผู้ใหญ่ในครั้งนี้ นับเป็นช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีและกำลังใจแก่ทุกคน เป็นช่วงเวลาที่กล่าวได้ว่า “นี่แหละคือช่วงเวลาแห่งพระพร…”

more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *