“รู้รักสามัคคี ร่วมกีฬาสี รู้อภัย”

photoss

“รู้รักสามัคคี ร่วมกีฬาสี รู้อภัย”

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018 ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์ รองอธิการิณีบ้านมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีประจำปีของศูนย์เยาวชน ดอน บอสโก สามพราน ซิสเตอร์ได้แสดงความชื่นชมยินดีและขอบคุณ คุณพ่อ ซิสเตอร์ บราเดอร์ บรรดาพี่เลี้ยงทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดการแข่งขันกีฬาขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีซาเลเซียน ในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ “ขยัน ร่าเริง ศรัทธา” โอกาสนี้ซิสเตอร์เทเรซาได้ขอให้นักกีฬาทั้งหลาย ใช้กีฬาเป็นเครื่องกระชับไมตรี อย่าให้กีฬาเป็นเครื่องมือมาทำลายความสามัคคีในหมู่คณะ  ให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อย่ามุ่งเอาแต่ชนะ จนลืมสปิริตของนักกีฬา และขอให้ทุกคนจะมุ่งกันสร้างบรรยากาศที่ “รู้รักสามัคคี ร่วมกีฬาสี รู้อภัย”

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสีในวันนี้ ซึ่งเป็นวันเปิดและวันปิดในวันเดียวกัน เป็นไปในความสนุกสนาน ร่าเริง มีความสร้างสรรค์ในการจัดขบวนพาเหรดและการประชันเชียร์ รวมทั้งการแข่งขันกีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน ของบรรดาสมาชิกศูนย์เยาวชน โดยการนำของผู้นำสี นับได้ว่าการแข่งขันกีฬาสีในปีนี้บรรลุวัตถุประสงค์ สมาชิกของศูนย์เยาวชนทั้งสีเขียวและสีม่วง ต่างชื่นชมในถ้วยและเหรียญรางวัลที่ได้รับ

more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *