ต้อนรับการมาเยี่ยมของซิสเตอร์อไลอิเด และซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ

Con gli alunni  5

4-6 กุมภาพันธ์ 2018   ซิสเตอร์อไลอิเด   เยี่ยมบึงกาฬ

หมู่คณะมีความยินดีที่ได้ให้การต้อนรับการมาเยี่ยมของซิสเตอร์อไลอิเด และซิสเตอร์นิภา  ระงับพิษ ในตอนท้ายของพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์  และท่านได้พบปะทักทายสัตบุรุษวัดนักบุญ ยอห์นบัปติส  บึงกาฬ  จากนั้นได้พบปะกลุ่มเด็กทุนช่วยเหลือ (SaD) และเยี่ยมครอบครัวพี่น้องคริสตชนที่บ้านห้วยเซือม ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวของซิสเตอร์ของเรา และครอบครัวของเด็กทุน (SaD)   ช่วงบ่ายเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของบึงกาฬ คือ วัดอาฮง ที่เชื่อกันว่าเป็นบริเวณที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านประเทศไทย

นอกจากนี้แล้วหมู่คณะยังได้พาท่านเดินลงไปท้องแม่น้ำโขง  ซึ่งเป็นช่วงน้ำลด  เราสามารถเดินลงไป  วางเท้าบนพื้นทรายของท้องแม่น้ำโขงได้อย่างสบาย พร้อมทั้งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของฝั่งประเทศลาวได้อย่างใกล้ชิด

เช้าวันจันทร์ท่านได้พบปะนักเรียน  ที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา  ตั้งใจฟังโอวาทของท่านอย่างดี  ท่านได้ย้ำเตือนให้เด็ก ๆ พยายามรักษาการมีใจบริสุทธิ์  เพราะท่านสังเกตเห็นได้ทันทีว่า  นักเรียนที่นี่มีดวงตาเป็นประกายสดใส และมีชีวิตชีวามาก อันเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า  โดยผ่านทางคณะซิสเตอร์  คณะครู  ท่านให้เด็กมีความรักและวางใจในพระมารดา  เพราะอาศัยพระมารดา คุณพ่อบอสโกสามารถเป็นนักบุญยิ่งใหญ่  ทำความดีมากมายท่ามกลางเยาวชน  จากนั้น ช่วงบ่ายท่านจึงเดินทางกลับไปอุดรธานี

ขอโมทนาคุณพระสำหรับช่วงเวลาแห่งพระพรที่ทรงมอบให้แก่หมู่คณะโดยผ่านทาง   ซิสเตอร์อไลอิเด

more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *