หมู่คณะซิสเตอร์หอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง… Welcome sr.Alaide

3671

30-31 ม.ค. 2018 หมู่คณะซิสเตอร์หอพักหญิงเอาซีลีอุม ศาลาแดง มีความยินดี ที่ได้ต้อนรับซิสเตอร์อไลเด ผู้ใหญ่จากอิตาลี ซึ่งได้แวะเวียนมาเยี่ยมเยือนและได้ร่วมฉลองนักบุญยวง บอสโก บิดาและอาจารย์ของเยาวชน และเป็นผู้ตั้งคณะซาเลเซียนและคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หรือที่เรียกว่าซิสเตอร์ซาเลเซียน ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณคือคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ซดบ. โอกาสนี้มีคณะซิสเตอร์จากหอพักหญิงนิรมล หัวหมาก และ ผู้ร่วมงานของคณะซิสเตอร์บางท่านมาร่วมด้วย

more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *