เลารา วีกุญญา…ยอดเยาวชนคนเด่น

IMG_2136 (Large)

เมื่อเช้าวันที่ 22 มกราคม 2561 โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมฉลองบุญราศี เลารา วีกุญญา มีวจนพิธีกรรมและละครชีวประวัติของ บุญราศี เลารา วีกุญญา นำแสดงโดยคณะครู ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในชีวิตของท่านบุญราศี มากยิ่งขึ้น หลังการแสดง ซิสเตอร์อุดม ศรีดารุณศิลป์ อธิการิณี ได้ให้โอวาทและข้อคิดจากแบบอย่างของบุญราศี ผู้ดำเนินชีวิตที่รักพระ มีใจกตัญญู พยายามรักษาความบริสุทธิ์ ตลอดชีวิต..more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *