วันครู…2561

IMG_5568 (Large)

คณะครูโรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ในช่วงเวลา 7.00 น. คุณครูจำนวนหนึ่งไปร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน ช่วงเวลา 8.00 น. เป็นต้นไป คุณครูอีกจำนวนหนึ่งได้ไปร่วมพิธีรำลึกบูรพาจารย์ ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และคณะครูคาทอลิกโรงเรียนธิดานุเคราะห์ พร้อมโรงเรียนแสงทองวิทยา ร่วมพิธีบูชามิสซา ณ วัดน้อยโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เพื่อขอพรและขอบคุณสำหรับความดีมากมายที่ได้รับจากพระเจ้า…more photos…
,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *