พระพรแห่งการเยี่ยมเยียน…

IMG_9836 (Large)

พร้อมกับพรแห่งการเริ่มต้นปี 2018 ระหว่างวันที่ 3-7 มกราคม 2018 ซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวง ได้มาเยี่ยมเยียนหมู่คณะมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน อย่างเป็นทางการ ในบรรยากาศแบบครอบครัวที่เปี่ยมด้วยความสุขความยินดี ที่ผู้แทนของพระมารดาได้มาอยู่ท่ามกลางหมู่คณะ ในเทศกาลพิเศษที่มีความหมายของการประทับอยู่ของพระเจ้า โอกาสนี้หมู่คณะและสมาชิกทุกกลุ่มในทุกระดับได้ให้การต้อนรับท่านอย่างอบอุ่น ในความเป็นกันเอง น้อมรับคำสอนและการตักเตือนของท่านด้วยใจที่รู้คุณ โดยทุกกลุ่มได้แสดงออกถึงการรู้คุณนี้ด้วยการแสดงจากใจ และการตั้งใจที่จะก้าวหน้าในความดีงามยิ่งขึ้นเรื่อยไป…  more photos….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *