พิธีเชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน…

2017_TN_Praratchathan (19) (Large)

โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติรางวัลพระราชทาน เพื่อแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมเลารา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากคุณวิรัช จันทร์เกิด นายกสมาคมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความภาคภูมิใจ และความชื่นชมยินดี …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *