ธมอ. เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปีรุ่นที่ 2

IMG_6660 (Large)

เมื่อวันที่ 5-12 ตุลาคม 017 คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้จัดการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปีรุ่นที่ 2 ที่บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ภายใต้หัวข้อ “ความปิติยินดีแห่งครอบครัวตามจิตตารมณ์แห่งวัลดอกโกและมอร์เนเซ” โดยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ซดบ. เป็นผู้เทศน์ มีสมาชิก จำนวน 36 คน เข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้ คุณพ่อศักดิ์ชัยได้ปลุกจิตสำนึกชีวิตจิตของการเป็นผู้รับเจิม ท่านได้แบ่งปันชีวิตและประสบการณ์โดยใช้พระวาจาของพระเจ้านำ ไปให้ถึงศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ตอนหนึ่งท่านกล่าวว่า “ถ้าเราไม่มี เราจะเอาอะไรไปประกาศ” แต่ละช่วงตอนของบทเทศน์เป็นการลงลึกในพระวาจา นำพระวาจาให้กลับเป็นชีวิตแม้แต่ในพิธีบูชาขอบพระคุณ รวมทั้งในพิธีกรรมในช่วงตอนต่าง ๆ ดังนี้ชีวิตก็จะล้อมรอบไปด้วยพระวาจาของพระเจ้า ผู้เข้าเงียบได้เข้าใจถึงความหมายของพิธีกรรมมากขึ้น ซึ่งได้ช่วยให้ร่วมพิธีกรรมอย่างรู้ตัว และเข้าใจคุณค่าของพิธีกรรมมากขึ้น
นอกจากนี้ การอยู่ท่ามกลางสมาชิกที่เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจของซิสเตอร์นิภา ระงับพิษ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ยังได้ทำให้โอกาสแห่งพระพรนี้ผ่านไปอย่างดีงาม โดยการแบ่งปันและพบปะทั้งในระดับส่วนตัวและส่วนรวม ในบรรยากาศของความไว้วางใจ …more photos…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *